X

Accedi

Accedi ora per confermare

Password dimenticata?

...o entra con Facebook:

Non hai ancora un accout su AndroidPIT? Registrati
Icon

กุรอานแปลไทย (QuranTHAI)

(284)
Su questa applicazione:Show more
VERSIONE ANDROID
2.2 o più recente
INSTALLAZIONI
10.000 - 50.000
PREZZO
GRATUITO

Applicazioni simili

Al-Quran (Free)
(22.071)
gratuito
Al Quran
(10.331)
gratuito

Top 5 applicazioni

Quip
(3.082)
gratuito
Cover Lock Screen (beta)
(43.971)
gratuito

Altro di questo sviluppatore

Descrizione

อัลกุรอ่านแปลไทยทั้งเล่ม จากในมือถือหรือแท็บเล็ต Android ของท่านได้โดยเพียงติดตั้งแอพนี้

(QuranTHAI - Quran translation in Thai)

โครงการนี้หวังจะสร้างสื่อใหม่ๆที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบสันติแก่สังคม และเป็นผลจากความตั้งใจจากนักพัฒนาซอฟแวร์ตลอดจนผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลายท่าน

กรุณากดปุ่ม options (ที่เป็นสามจุด หรือ สามเส้น) เพื่อเลือกที่จะข้ามไปซูเราะห์(บท)หรืออายาะห์(วรรค)ที่ต้องการ

ตอนนี้ใช้คำแปลจากสมาคมศิษย์เก่าอาหรับที่ได้รับผ่านนักพัฒนากุรอานแปลบนคอมพิวเตอร์มาก่อน

ในอนาคตมีแผนการพัฒนาให้เสริมภาษาอาหรับ มาลายู และอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสามารถค้นหา เปลี่ยนขนาดอักษร และ share อายะห์ หรือ วรรค

โปรแกรมนี้แจกจ่ายฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและไม่หวังผลทางธุรกิจ

อัปเดต 1.2: โปรแกรมจะบันทึกตำแหน่งหน้าการอ่านล่าสุดสำหรับการเปิดครั้งต่อไป (ไม่ต้องไปเริ่มที่1:1 ทุกครั้ง)

Schermate dell'applicazione

กุรอานแปลไทย (QuranTHAI)
กุรอานแปลไทย (QuranTHAI)

Recensione e valutazione

Non abbiamo ancora testato questa applicazione Android.
Richiedi ora una recensione!

Recensioni degli utenti

Valutazione media
4,7
(284)
Propria valutazione:

Commenti più recenti della Community